تالیفات

در سال 1384 تصمیم گرفت در زمینه علوم قرآنی و دینی یک تحقیق گسترده به عمل آورد که طبیعتا نتیجه آن کتاب عالِمِ عالَم شد و خوشبختانه چندی بعد برای تالیف اولین کتاب اصول روغن گیری از گیاهان دارویی در ایران اقدام کرد که آن هم نتایج درخشانی را به همراه داشته است. می توانید اطلاعات این کتاب و طریقه تهیه آن را در اینترنت با استفاده از استاندارد فیپا جستجو نمایید.