سوابق پژوهشی

سوابق پژوهشی

در سال 1389 در زمینه راه کار های حفاظت از سرو کهنسال ابرکوه و همچنین بررسی تحلیلی نوسانات آب و هوا در طی سال های 1383 تا 1389، مقاله تالیف کردند که قطعا در زمینه کشاورزی و محیط زیست تاثیر بسیاری را به همراه داشته است؛ علاوه بر آن به داوری طرح های دانش بنیان گیاهان دارویی، کنگره ملی گیاهان دارویی و راه کار های طب سنتی بر دیابت و در آخر به سخنرانی روش های آزمون کار آفرینی در مورد گیاهان دارویی کشور پرداخته است.

ردیفعنوانسالنوع کارمحل ارائه
1مدیریت اتومکانیزاسیون درگلخانه1384پوستردانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
2آفتهای درخت سرو ابرکوه1383مقالهدانشگاه آزاد اسلامی اصفهان و  اداره محیط زیست شهرستان ابرکوه
3راه کارهای حفاظت از سرو کهنسال1389مقالهخبرگزاری فارس
4بررسی تحلیلی نوسانات آب و هوای ابرکوه طی سالهای 83 تا 891389مقالهجهاد کشاورزی ابرکوه
5کسب رتبه برتر پژوهشی1395سه هسته فناوردانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
6داور 5 طرح دانش بنیان گیاهان داروئی در هفته پژوهش1395داوریوزارت علوم، تحقیقات و فناوری- معاونت پژوهش و فناوری(ستادملی هفته پژوهش و فناوری)
7داور 16 طرح دانش بنیان گیاهان داروئی در هفته پژوهش1396داوریوزارت علوم، تحقیقات و فناوری- معاونت پژوهش و فناوری(ستادملی هفته پژوهش و فناوری)
8داور 5 مقاله در نخستین کنگره ملی گیاهان داروئی و راهکارهای طب سنتی بر دیابت1397داوریدانشگاه علوم پزشکی مشهد و انجمن علمی گیاهان داروئی ایران
9بررسی روشهای آزمون کار آفرینی در گیاهان دارویی بر اساس شرایط واقعی در سه منطقه ایران1396-97سخنرانینخستین کنگره ملی گیاهان داروئی و راهکارهای طب سنتی بر دیابت
10داور 25 طرح دانش بنیان گیاهان داروئی در هفته پژوهش1397داوریوزارت علوم، تحقیقات و فناوری- معاونت پژوهش و فناوری(ستادملی هفته پژوهش و فناوری)
11داور 15 طرح دانش بنیان گیاهان داروئی در هفته پژوهش1398داوریوزارت علوم، تحقیقات و فناوری- معاونت پژوهش و فناوری(ستادملی هفته پژوهش و فناوری)
12داور 27 طرح دانش بنیان گیاهان داروئی در هفته پژوهش1399داوریوزارت علوم، تحقیقات و فناوری- معاونت پژوهش و فناوری(ستادملی هفته پژوهش و فناوری)