سوابق پژوهشی

سوابق پژوهشی

در سال 1389 در زمینه راه کار های حفاظت از سرو کهنسال ابرکوه و همچنین بررسی تحلیلی نوسانات آب و هوا در طی سال های 1383 تا 1389، مقاله تالیف کردند که قطعا در زمینه کشاورزی و محیط زیست تاثیر بسیاری را به همراه داشته است؛ علاوه بر آن به داوری طرح های دانش بنیان گیاهان دارویی، کنگره ملی گیاهان دارویی و راه کار های طب سنتی بر دیابت و در آخر به سخنرانی روش های آزمون کار آفرینی در مورد گیاهان دارویی کشور پرداخته است.

ردیف

عنوان

سال

نوع کار

محل ارائه

1

مدیریت اتومکانیزاسیون درگلخانه

1384

پوستر

دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

2

آفتهای درخت سرو ابرکوه

1383

مقاله

دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان و  اداره محیط زیست شهرستان ابرکوه

3

راه کارهای حفاظت از سرو کهنسال

1389

مقاله

خبرگزاری فارس

4

بررسی تحلیلی نوسانات آب و هوای ابرکوه طی سالهای 83 تا 89

1389

مقاله

جهاد کشاورزی ابرکوه

5

کسب رتبه برتر پژوهشی

1395

سه هسته فناور

دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

6

داور 5 طرح دانش بنیان گیاهان داروئی در هفته پژوهش

1395

داوری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- معاونت پژوهش و فناوری(ستادملی هفته پژوهش و فناوری)

7

داور 16 طرح دانش بنیان گیاهان داروئی در هفته پژوهش

1396

داوری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- معاونت پژوهش و فناوری(ستادملی هفته پژوهش و فناوری)

8

داور 5 مقاله در نخستین کنگره ملی گیاهان داروئی و راهکارهای طب سنتی بر دیابت

1397

داوری

دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انجمن علمی گیاهان داروئی ایران

ردیف

عنوان

سال

نوع کار

محل ارائه

9

بررسی روشهای آزمون کار آفرینی در گیاهان دارویی بر اساس شرایط واقعی در سه منطقه ایران

1396-97

سخنرانی

نخستین کنگره ملی گیاهان داروئی و راهکارهای طب سنتی بر دیابت

10

داور 25 طرح دانش بنیان گیاهان داروئی در هفته پژوهش

1397

داوری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- معاونت پژوهش و فناوری(ستادملی هفته پژوهش و فناوری)

11

داور 15 طرح دانش بنیان گیاهان داروئی در هفته پژوهش

1398

داوری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- معاونت پژوهش و فناوری(ستادملی هفته پژوهش و فناوری)

12

داور 27 طرح دانش بنیان گیاهان داروئی در هفته پژوهش

1399

داوری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- معاونت پژوهش و فناوری(ستادملی هفته پژوهش و فناوری)

13

داور طرح دانش بنیان گیاهان داروئی در هفته پژوهش

1400

داوری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- معاونت پژوهش و فناوری(ستادملی هفته پژوهش و فناوری)