مطالب نشر یافته

ردیفعنوانانتشارتاریخ
1سرو 8 هزار ساله ابرکوه به دنبال متولیجام جم12/06/1389
2گياهان دارويي جايگاه واقعي خود را از دست داده‌اندخبرگزاری فارس13/07/1389
3انارخبرگزاری یزد فردا10/07/1389
4سرو ابرکوه نیازمند مراقبت بیشتر استخبرگزاری یزد فردا04/09/1389
5یبوست و راه های درمانخبرگزاری ابرنیوز09/10/1395
6با سرمایه 30 میلیون تومانی می‌توان پولدار شدخبرگزاری فرهیختگان16/11/1397
7نخستین مزرعه تحقیقاتی گیاهان دارویی فریدن راه اندازی شد  خبرگزاری جمهوری اسلامی- ایرنا19/03/1398
8نخستین مزرعه تحقیقاتی گیاهان دارویی فریدن راه اندازی شددر حاشیه19/03/1398
9نخستین مزرعه تحقیقاتی گیاهان دارویی فریدن راه اندازی شدپیام سپاهان19/03/1398
10برند سازی و جلوگیری از خام فروشی، شاه کلید رونق صادرات  باشگاه خبرنگاران جوان30/03/1399
11طراحی و نمونه سازی قرص سر وقت بیدار شدنخبرگزاری علم و فناوری22/07/1399