سوابق اجرایی

سوابق اجرائی:

مربی حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، استاد گروه پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی و گروه فرآوری گیاهان دارویی دانشگاه شهرضا، مدیر ارشد مجموعه حکیم، مدیر دبیرخانه کشوری اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی ایران، ریاست انجمن علمی گیاهان دارویی ایران- استان اصفهان،  و عضویت در انجمن های علمی، کمیته های اجرایی و داوری همایش های مختلف و …