سوابق تدریس

سوابق تدریس انجام شده:

انجام تدریس در کلاس های دانشگاه، سازمان آموزش فنی و حرفه ای، انجمن های علمی و آموزشگاه های آزاد با عناوین؛ کشت گیاهان داروئی، کاربر GPS رشته های فنی مهندسی، خواص گیاهان داروئی، روغن گیری، اصول کرم، ماسک و رنگ سازی با گیاهان دارویی، ، آموزش کارآفرینی، بازاریابی و تجارت گیاهان دارویی، درس طب سنتی در مامائی و … که در حدود 3500 ساعت می باشد.