همایش ها

ردیفعنوانمکان
1شرکت در اولین کنگره بهره برداری از منابع تجدید شونده و بازیافت در کشاورزی 1384اصفهان-دانشگاه آزاد
2شرکت در پنجمین جشنواره ممتازین،مبتکرین و نوآوران دانشجوی بسیجی،شاهد و ایثارگر استان اصفهان 1385اصفهان
3شرکت در انجمن مربیان کشاورزی سازمان فنی و حرفه ای کل کشور به عنوان نماینده استان یزد در سال 1386تهران-کرج- مرکز تربیت مربی
4شرکت در انجمن مربیان کشاورزی سازمان فنی و حرفه ای کل کشور به عنوان نماینده استان یزد در سال 1387تهران-کرج- مرکز تربیت مربی
5ششمین همایش ایده های نوین در کشاورزی خوراسگان اصفهان 1390اصفهان-دانشگاه آزاد
6اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار رامهرمز 1391رامهرمز-دانشگاه آزاد
7International scientific conference on research & innovation in organic agriculture 2016I.A.U of Isfahan-Iran
8سخنران کلیدی همایش یک روزه خواص و کاربرد گیاهان داروئیاصفهان-کانون همدانیان-آموزش و پرورش 1396
9همایش ملی زیست فناوری گیاهان داروئی و قارچ های کوهیدانشگاه زنجان- شهریور1396
10ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باراندانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر- بهمن 1396
11هفتمین همایش ایده های نوین در کشاورزی خوراسگان اصفهان 1396اصفهان-دانشگاه آزاد- اسفند 1396
12اولین کنگره بین المللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان داروئی و قارچ های کوهیدانشگاه زنجان- شهریور1397
13نخستین کنگره ملی گیاهان داروئی و راهکارهای طب سنتی بر دیابتمشهد-مهر 1397
14نخستین کنگره بین المللی گل محمدیقمصر کاشان-آبان 1397
15نخستین همایش بین المللی گیاهان دارویی و طب سنتیمشهد-اسفند 1397
16دومین کنگره بین المللی گل محمدیقمصر کاشان-آبان 1398
17اولین همایش ملی چالش های فرآروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطرارومیه- بهمن 1399